Przedmioty

Zakład Wytrzymałości Materiałów prowadzi szereg zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zarówno na studiach I-go, jak i II-go stopnia.
Karty opisu przedmiotów / Modules description

Studia stacjonarne I-go stopnia:
1. Wytrzymałość Materiałów, semestry 2-3, dr inż. Anna Knitter-Piątkowska
Pobierz schematy do ćwiczeń projektowych
Pobierz schematy do ćwiczeń laboratoryjnych
2. Wytrzymałość Materiałów / Strength of Materials, semestry 2-3 Sustainable Building Engineering, dr hab. inż. Zbigniew Pozorski
3. Budownictwo i Konstrukcje Inżynierskie, semestr 3, dr inż. Ewa Oleszkiewicz
4. Rozwój myśli projektowej, semestr 1, dr inż. Justyna Grzymisławska

Studia stacjonarne II-go stopnia:
5. Plates and Shells, semestr 1, dr inż. Zbigniew Pozorski
6. Strength of Materials, semestr 1, dr hab. inż. Adam Glema
7. Wytrzymałość Materiałów II, semestr 2, dr hab. inż. Adam Glema
8. BIM Technology, semestr 3, dr hab. inż. Adam Glema

Studia niestacjonarne I-go stopnia:
9. Podstawy Mechaniki, semestr 1, dr inż. Anna Knitter-Piątkowska
10. Wytrzymałość Materiałów, semestr 2 i 3, dr inż.Janusz Dębiński
11. Budownictwo i Konstrukcje Inżynierskie, semestr 4, dr inż. Ewa Oleszkiewicz
12. Rozwój myśli projektowej, semestr 2, dr inż. Justyna Grzymisławska

Studia niestacjonarne II-go stopnia:
13. Wytrzymałość Materiałów II, semestr 2, dr hab. inż. Adam Glema

Zajęcia prowadzone w innych zakładach:
- Materiały Budowlane, mgr inż. Wojciech Szymkuć
- Metody Obliczeniowe, dr inż. Michał Malendowski
- Komputerowe Wspomaganie Projektowania, dr inż. Michał Malendowski
- Budownictwo i Konstrukcje Inżynierskie, dr inż. Ewa Oleszkiewicz
- Grafika Inżynierska i CAD, dr inż. Anna Knitter Piątkowska, dr inż. Bożena Litewka, dr inż. Ewa Oleszkiewicz
- Podstawy Mechaniki, dr inż. Bożena Litewka
- Mechanika Budowli, dr inż. Bożena Litewka
- Zaawansowana Mechanika Budowli, dr inż. Bożena Litewka
- Konstrukcje Drewniane, dr inż. Monika Chuda-Kowalska
- Technologia Robót Budowlanych, dr inż. Bożena Kuczma
- Organizacja Procesu Budowlanego, dr inż. Bożena Kuczma